Rechtbank weigert De Hypotheker in Best te redden

Rechtbank weigert De Hypotheker in Best te redden

september 23, 2020 0 Door admin

Franchisenemer Marcel Vrijhof had in een kort geding geëist dat zijn advieswinkel voorlopig kan openblijven. Maar De Hypotheker wil de volgende week aflopende overeenkomst niet verlengen, omdat de franchisenemer ernstig tekort is geschoten bij het doen van een aanvraag voor een opstalverzekering. „Een domme fout”, noemde Vrijhof dat zelf vergoeilijkend, terwijl De Hypotheker het als een ernstige verzekeringsfraude beschouwt en hem daarom permanent kwijt wil.

Normschending

De Rotterdamse rechter is het met De Hypotheker eens dat bij de aanvraag van de verzekeringsovereenkomst sprake is geweest van meer dan een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De normschending door de franchisenemer was volgens de rechter schadelijk voor de verhouding van De Hypotheker met een belangrijke relatie (ASR) en met de toezichthouder AFM.

Volgens de rechter heeft De Hypotheker er een gerechtvaardigd belang bij om op te treden tegen de ernstige normschending. „Daar tegenover staat het financiële belang van de franchisenemer om de vestiging in Best voort te kunnen zetten, in ieder geval tot de franchisenemer zijn onderneming aan een derde zou kunnen overdragen. Alles afwegende zijn er voldoende zwaarwegende belangen voor De Hypotheker om de franchiseovereenkomst met deze franchisenemer niet te willen verlengen. Er bestaat thans evenmin voldoende grond om De Hypotheker bij wege van ordemaatregel te verplichten tot een tijdelijke verlenging”, zo luidt het vonnis.

Geen kandidaten

De rechter constateert dat er na zes maanden zoeken nog steeds geen kandidaten gevonden die de onderneming van de franchisenemer willen overnemen. „De franchisenemer is niet gebaat bij een verlenging voor een korte periode en De Hypotheker kan niet worden verplicht tot een verlenging voor een lange(re) periode.”

Partijen zouden volgens de rechter weer met elkaar in overleg moeten gaan om overeenstemming te bereiken over afwikkeling van de franchiseovereenkomst, zodat beide partijen zo weinig mogelijk (extra) schade wordt toegebracht.

Jammer

Derk van Dam, de advocaat van de franchisenemer, noemt het jammer dat zijn cliënt zo hard wordt afgerekend op de fout die hij gemaakt heeft. „Ik ben het dan ook niet eens met dat deel van de uitspraak, maar de rechter heeft kennelijk een andere belangenafweging gemaakt. Hoopvol ben ik daarentegen over de handreiking die de rechter aan het eind van het vonnis maakt, door te adviseren in overleg met elkaar te treden om tot een redelijke regeling te komen. Ik ga ervan uit dat De Hypotheker daar positief op zal reageren”, aldus Van Dam. De Hypotheker had woensdagmiddag nog geen tijd om te reageren op de uitspraak.

Poolse cliënte

Vorig jaar zomer meldde zich een Poolse cliënte op kantoor bij Vrijhof die al wel een woning gekocht had, maar nog niet over een hypotheek beschikte. Slechts enkele dagen voor het passeren van de koopakte moest Vrijhof alles nog voor haar regelen. Hij had de cliënte gewezen op haar verplichting een opstalverzekering af te sluiten, maar om te voorkomen dat zij dat in alle haast over het hoofd zou zien, besloot hij zelf ook nog snel een verzekering namens haar aan te vragen bij Woongarant, de tussenpersoon waar De Hypotheker bijna alle verzekeringen van klanten onderbrengt.

Bij die digitale verzekeringsaanvraag ging hij de fout in. Op de standaardvraag of de klant ooit een verzekering was geweigerd of was opgezegd, vulde hij per abuis ’nee’ in, terwijl hij wist dat het ’ja’ moest zijn. „Mijn cliënt was ooit, vóórdat ze zich bij mij meldde, met haar zieke hond naar een dierenarts gegaan. Die adviseerde haar om eerst een dierenverzekering bij Ohra af te sluiten en daarna bij hem terug te komen om het dier te laten opereren. De nota van de operatie diende ze kort daarop bij Ohra in. De verzekeraar vertrouwde het zaakje niet, en zegde de dierenpolis op”, vertelt Vrijhof.

Alarmbellen

Bij Woongarant was die opzegging door Ohra bekend, dus Vrijhof ging er naar eigen zeggen van uit dat zijn onjuiste melding geen onoverkomelijke gevolgen zou hebben. Dat liep anders. Alle alarmbellen gingen rinkelen bij ASR, risicodrager van de opstalverzekering, toen men daar ontdekte dat er verzekeringsfraude gepleegd was door de aanvrager en dat adviseur Vrijhof door de aanvraag onjuist in te dienen zijn mededelingsplicht had geschonden. Vervolgens meldde ASR het incident bij De Hypotheker, gaf de franchiseorganisatie een schriftelijke waarschuwing en rapporteerde de zaak ook bij toezichthouder AFM.

„Met zijn handelen heeft hij onze collectieve AFM-vergunning en daarmee de continuïteit van onze hele franchiseformule willens en wetens op het spel gezet”, stelde DHA-directeur Michel van den Akker na de zitting de beëindiging van de franchiseovereenkomst toe. „We laten onze toekomst niet in gevaar brengen door iemand die loopt marchanderen.”

DFT Dagelijks

Elke ochtend het belangrijkste financiële nieuws.

Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub.

Lees hier ons privacybeleid.

 
Lees Meer